The Center for Library Resources and Educational Media

News and Events

The Center for Library Resources and Educational Media

ศูนย์บรรณสาร ฯ เปิดพื้นที่ขยายเวลาถึงเที่ยงคืน


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเริ่มเปิดห้องสมุดตั้งแต่เวลา 08.30 จนถึงเวลา 24.00 น.

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไปโดยจำกัดพื้นที่นั่งอ่านหนังสือเป็นเฉพาะชั้น 1

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา โทร. 0 7567 3344

 วันที่ประกาศ  01/04/2562 -  อ่าน [186] ครั้ง

ผู้ประกาศ : 

share:

   ภาพข่าว
image-1
image-1

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media