The Center for Library Resources and Educational Media

News and Events

The Center for Library Resources and Educational Media

วัน เวลา เปิดให้บริการห้องสมุด ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2563


วัน เวลา เปิดให้บริการห้องสมุด ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2563

ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 18 เมษายน 2564

      @ จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30 - 21.00 น.

      @ เสาร์ - อาทิตย์ เปิดบริการเวลา 10.00 - 18.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดบริการ

 วันที่ประกาศ  05/02/2564 -  อ่าน [36] ครั้ง

ผู้ประกาศ : ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา Tel.0 7567 3322

share:

   ภาพข่าว
image-1

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media