The Center for Library Resources and Educational Media

News and Events

The Center for Library Resources and Educational Media

วันเวลาให้บริการห้องสมุด ในช่วงปิดภาคการศึกษา


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งวันเวลาให้บริการห้องสมุด ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 20 ตุลาคม 2562

 วันที่ประกาศ  30/09/2562 -  อ่าน [129] ครั้ง

ผู้ประกาศ : ธรณิศ

share:

   ภาพข่าว
image-1

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media