The Center for Library Resources and Educational Media

News and Events

The Center for Library Resources and Educational Media

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้ง Username และ Password สำหรับเข้าใช้บริการอ่านหนังสือด้านการเงินการลงทุน


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้ง Username และ Password สำหรับเข้าใช้บริการอ่านหนังสือด้านการเงินการลงทุนในรูปแบบออนไลน์ Maruey eLibrary

โดยท่านจะได้รับสิทธิการเข้าใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวนหน่วยงานละ 2 Username/Password ซึ่งสามารถใช้งานได้พร้อมกัน 3 อุปกรณ์

ทั้ง PC, Tablet และ Smart Phone รวมถึงใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS  

 

โดยขอแจ้ง Username และ Password ดังนี้   

Username 1                                                :           SETC-WU01

Username 2                                                :           SETC-WU02

Password (เหมือนกันทั้ง 2 User)              :            002321

โดยห้องสมุดมารวยขอแนะนำ Application สำหรับเข้าใช้งาน Maruey eLibrary ดังนี้

 

Application for iOS : https://itunes.apple.com/th/app/maruey-elibrary/id1399531051?mt=8

Application for Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bookdose.maruey

 วันที่ประกาศ  30/08/2562 -  อ่าน [801] ครั้ง

ผู้ประกาศ : ธรณิศ

share:

   ภาพข่าว
image-1

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media