The Center for Library Resources and Educational Media

News and Events

The Center for Library Resources and Educational Media

ศูนย์บรรณสาร ฯ เปิดให้บริการชมภาพยนตร์ Netflix


Netflix@CLM พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ ติดต่อขอใช้บริการรับชมได้ที่เคาน์เตอร์สื่อการเรียนรู้ ชั้น 1 โทร.3337

 วันที่ประกาศ  06/03/2563 -  อ่าน [300] ครั้ง

ผู้ประกาศ : ธรณิศ

share:

   ภาพข่าว
image-1

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media