The Center for Library Resources and Educational Media

News and Events

The Center for Library Resources and Educational Media

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุดในเดือนเมษายน 2562


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุดในเดือนเมษายน 2562

6 - 8 เมษายน 2562 วันจักรีและวันหยุดชดเชย

12 - 16 เมษายน 2562 วันสงกรานต์และวันหยุดชดเชย

 

 วันที่ประกาศ  05/04/2562 -  อ่าน [119] ครั้ง

ผู้ประกาศ : ธรณิศ

share:

   ภาพข่าว
image-1
image-1

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media