The Center for Library Resources and Educational Media

News and Events

The Center for Library Resources and Educational Media

 วันที่ประกาศ  26/10/2563

วัน เวลา เปิดให้บริการห้องสมุด ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563

อ่านต่อ...
 วันที่ประกาศ  01/10/2563

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทักษะส่งเสริมการเรียนการสอน จัดให้ 12 หลักสูตร ในเดือนตุลาคม 2563

อ่านต่อ...
 วันที่ประกาศ  01/08/2563

e-Payment บริการจ่ายค่าปรับออนไลน์

อ่านต่อ...

หน้า

1 

Copyrights © 2017 The Center for Library Resources and Educational Media