หน้าแรก > CLM Gallery

ทำบุญศูนย์บรรณสารฯ ประจำปี 2558


2558_04_07 make_merit_clm(52)_resize.JPG

24 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 08 มย. 2015

อบรม "วิธีเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote" 24 มึ.ค 58


11077704_826419680739086_1343122285_n.jpg

11 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 08 มย. 2015

เสวนา "จิตอาสาพันธุ์แท้หัวใจแกร่ง" โดยพันโทมนตรา ประถมภัฏ


2558_03_11 event_clm_01_re (14).JPG

52 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 08 มย. 2015

เสวนา "อ่านหนังสือ อ่านโลก" กับ ดร.ป๊อบ


IMG_6989.JPG

67 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 มย. 2015

CLM Graphic ปี 6


IMG_7191.JPG

90 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 มย. 2015

"เพิ่มคุณค่าให้เหนือใคร ด้วยความคิดนอกกรอบ" โหน่ง a day


nong_81.JPG

83 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มย. 2015

CLSU เยี่ยมชมศูนย์บรรณ 10 มิ.ย. 58


CLSU_10_06_58 (9).jpg

7 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 12 มิย. 2015

จัดอบรมเรื่อง "พัฒนางานวิจัยกับฐานข้อมูล ScienceDirectฯ" 3 มิ.ย. 58


2558_06_25_ResearchDevelopment (9).jpg

10 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 25 มิย. 2015

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหอสมุดแห่งชาติเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ_260658


2558_06_26 Library_clm(43)_resize.JPG

28 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 01 กค. 2015

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชม CLM


2558_07_21Phetchaburi01.JPG

2 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 29 กค. 2015

Workshop : Art Supermodel & วลัยลักษณ์ Landscape 22-07-58


2558_07_22 workshop_resize (74).JPG

74 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 29 กค. 2015

ศบส.จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลให้ นศพ.ชั้นปีที่ 2_03082015


database_wu_student2 (3).jpg

4 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 05 สค. 2015

142 อัลบั้ม จำนวน 12 หน้า 9

ภาพแบบสุ่ม - CLM Gallery
photo_026.jpg
อบรมถ่ายภาพ "เรียนรู้ง่าย ได้ภาพจริง"80 ครั้ง01-02 - 05 - 2555
gallery_01_33.JPG
นักเขียนพบนักอ่าน นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา 01 กุมภาพันธ์ 255546 ครั้งนักเขียนพบนักอ่าน นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา 01 กุมภาพันธ์ 2555
gallery_05_52.JPG
นิทรรศการจากวันนั้นถึงวันนี้-สัมนาการพัฒนาจดหมายเหตุองค์กรสู่ระบบดิดจทัล62 ครั้ง28 มีนาคม 2555
gallery_03_14.JPG
เสวนาการเลือกสื่อสำหรับโรงเรียน 02 กุมภาพันธ์ 255523 ครั้งเสวนาการเลือกสื่อสำหรับโรงเรียน 02 กุมภาพันธ์ 2555
CLM_55_026.JPG
ศึกษาดูงาน สัมมนา CLM 2555 11-14 ธันวาคม 25545 ครั้งศึกษาดูงาน สัมมนา CLM 2555
11-14 ธันวาคม 255
IMG_6186.jpg
12 ครั้ง
newklom_80.JPG
23 ครั้ง
IMG_6209.jpg
37 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด - CLM Gallery
Phuket Rajabhat University@CLM (8).jpg
79 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (7).jpg
67 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (5).jpg
84 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (6).jpg
76 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (3).jpg
72 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (4).jpg
71 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (2).jpg
77 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (1).jpg
109 ครั้ง 20 กย. 2016