หน้าแรก > CLM Gallery

ทำบุญศูนย์บรรณสารฯ ประจำปี 2558


2558_04_07 make_merit_clm(52)_resize.JPG

24 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 08 มย. 2015

อบรม "วิธีเขียนบรรณานุกรมและการใช้โปรแกรม EndNote" 24 มึ.ค 58


11077704_826419680739086_1343122285_n.jpg

11 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 08 มย. 2015

เสวนา "จิตอาสาพันธุ์แท้หัวใจแกร่ง" โดยพันโทมนตรา ประถมภัฏ


2558_03_11 event_clm_01_re (14).JPG

52 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 08 มย. 2015

เสวนา "อ่านหนังสือ อ่านโลก" กับ ดร.ป๊อบ


IMG_6989.JPG

67 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 มย. 2015

CLM Graphic ปี 6


IMG_7191.JPG

90 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 มย. 2015

"เพิ่มคุณค่าให้เหนือใคร ด้วยความคิดนอกกรอบ" โหน่ง a day


nong_81.JPG

83 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มย. 2015

CLSU เยี่ยมชมศูนย์บรรณ 10 มิ.ย. 58


CLSU_10_06_58 (9).jpg

7 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 12 มิย. 2015

จัดอบรมเรื่อง "พัฒนางานวิจัยกับฐานข้อมูล ScienceDirectฯ" 3 มิ.ย. 58


2558_06_25_ResearchDevelopment (9).jpg

10 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 25 มิย. 2015

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหอสมุดแห่งชาติเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ_260658


2558_06_26 Library_clm(43)_resize.JPG

28 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 01 กค. 2015

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชม CLM


2558_07_21Phetchaburi01.JPG

2 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 29 กค. 2015

Workshop : Art Supermodel & วลัยลักษณ์ Landscape 22-07-58


2558_07_22 workshop_resize (74).JPG

74 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 29 กค. 2015

ศบส.จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลให้ นศพ.ชั้นปีที่ 2_03082015


database_wu_student2 (3).jpg

4 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 05 สค. 2015

142 อัลบั้ม จำนวน 12 หน้า 9

ภาพแบบสุ่ม - CLM Gallery
child_36.JPG
สนุกคิดสื่อประดิษฐ์สำหรับเด็ก54 ครั้งสนุกคิดสื่อประดิษฐ์สำหรับเด็ก
30 พ.ค. 2555
IMG_7147.JPG
11 ครั้ง
2557_06_02_ Haiphong Uni (30)edit.JPG
35 ครั้ง
New Year(273).JPG
18 ครั้ง
2558_11_19_ThotKathin_resize select2 up (200).JPG
39 ครั้ง
pulinet_222.jpg
34 ครั้ง
vieatnam_044.JPG
ศูนย์บรรณสารฯ ศึกษาดูงานจังหวัดอุบลราชธานี-เวียดนาม 18-23 ธันวาคม 255339 ครั้งศูนย์บรรณสารฯ ศึกษาดูงานจังหวัดอุบลราชธานี-เวียดนาม 18-23 ธันวาคม 2553
2559_01_13 Drone(102)re.JPG
14 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด - CLM Gallery
Phuket Rajabhat University@CLM (8).jpg
47 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (7).jpg
42 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (5).jpg
57 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (6).jpg
47 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (3).jpg
46 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (4).jpg
45 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (2).jpg
45 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (1).jpg
76 ครั้ง 20 กย. 2016