หน้าแรก > CLM Gallery

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


gallery_06_11.JPG

14 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 04 มย. 2012

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ยมชม CLM


DSC06331.JPG

10 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 17 มย. 2012

อบรมถ่ายภาพ "เรียนรู้ง่าย ได้ภาพจริง"


DSC_0460-1300.jpg

101 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 17 มย. 2013

M-learning


m-learning_11.JPG

11 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 01 มิย. 2012

สนุกคิดสื่อประดิษฐ์สำหรับเด็ก


IMG_7407.JPG

219 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 13 พย. 2013

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีเยี่ยมชม CLM


college_11.JPG

14 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 01 มิย. 2012

OD ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 6 มิถุนายน 2555


od_01.JPG

10 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 22 มิย. 2012

มอ. สุราษฎร์ดูงาน CLM 1 มิถุนายน 2555


CLM_55_022.JPG

30 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 ธค. 2012

Asean Week 13-06-2555


AS_71.JPG

69 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 25 มิย. 2012

"แสงศิลป์ ถิ่นเรา ๕ ความสุขบาดเลนส์"


SL_151.jpg

190 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 01 สค. 2012

ธรรมชาติบำบัด โดย สุทธิวัสส์ คำภา


nature_61.JPG

57 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 08 ตค. 2012

Google for Life


google_21.JPG

26 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 07 พย. 2012

142 อัลบั้ม จำนวน 12 หน้า 5

ภาพแบบสุ่ม - CLM Gallery
2557_06_02_ Haiphong Uni (30)edit.JPG
42 ครั้ง
photo_049.JPG
อบรมถ่ายภาพ "เรียนรู้ง่าย ได้ภาพจริง"53 ครั้ง01-02 - 05 - 2555
en_12.JPG
"อบรมโปรแกรม EndNote" 08 ก.พ. 255534 ครั้ง"อบรมโปรแกรม EndNote" 08 ก.พ. 2555
2557_06_11 Guides_library (85)_re.JPG
39 ครั้ง
SL_061.jpg
"แสงศิลป์ ถิ่นเรา ๕ ความสุขบาดเลนส์"22 ครั้ง๒๗ ก.ค. - ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๕
chiwan_36.JPG
สนุกอ่านกับครูชีวัน 27/04/255427 ครั้งสนุกอ่านกับครูชีวัน 27/04/2554
Bookfair56_30.JPG
11 ครั้ง
GLS_5882.jpg
12 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด - CLM Gallery
Phuket Rajabhat University@CLM (8).jpg
61 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (7).jpg
52 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (5).jpg
67 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (6).jpg
58 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (3).jpg
58 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (4).jpg
56 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (2).jpg
59 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (1).jpg
91 ครั้ง 20 กย. 2016