หน้าแรก > CLM Gallery

สวัสดีปีใหม่จากใจ CLM


newyear_2012_31.JPG

35 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 มก. 2012

HappY New Year 2555


newyear_clm_171.JPG

175 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 มก. 2012

นักเขียนพบนักอ่าน นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา


gallery_01_41.JPG

47 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 03 กพ. 2012

เปิดมุมคุณธรรม


gallery_02_31.JPG

32 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 03 กพ. 2012

เสวนาการเลือกสื่อสำหรับโรงเรียน


gallery_03_21.JPG

21 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 03 กพ. 2012

Problem-Based-Learning


PBL_81.JPG

89 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 08 กพ. 2012

โครงการฝึกอบรม "เสริมทักษะการถ่ายภาพ กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 2"


b_20.jpg

47 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 27 กพ. 2012

"อบรมโปรแกรม EndNote" 08 ก.พ. 2555


en_11.JPG

19 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 27 กพ. 2012

"ธรรมะกับวัยรุ่น" โดยพระอาจารย์สมพงษ์ รตนวงฺโส


sp_21.JPG

30 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 27 กพ. 2012

Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ


ra_11.JPG

20 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 27 กพ. 2012

คณะโรงเรียนนบพิตำเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ


nopitam_31.JPG

34 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 20 มีค. 2012

นิทรรศการจากวันนั้นถึงวันนี้-สัมมนาการพัฒนาจดหมายเหตุองค์กรสู่ระบบดิจิทัล


gallery_05_51.JPG

42 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 04 มย. 2012

142 อัลบั้ม จำนวน 12 หน้า 4

ภาพแบบสุ่ม - CLM Gallery
pulinet_181.jpg
31 ครั้ง
japan__62.JPG
59 ครั้งโครงการเสวนาทางวิชาการ “นครศรีธรรมราช - ญี่ปุ่น : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”
วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2016_09_05 App of  ELSEVIER (9)resize.JPG
28 ครั้ง
2559_01_12_Mag (84)re.JPG
11 ครั้ง
GLS_7769.jpg
44 ครั้ง
vieatnam_118.jpg
ศูนย์บรรณสารฯ ศึกษาดูงานจังหวัดอุบลราชธานี-เวียดนาม 18-23 ธันวาคม 255326 ครั้งศูนย์บรรณสารฯ ศึกษาดูงานจังหวัดอุบลราชธานี-เวียดนาม 18-23 ธันวาคม 2553
C_003.jpg
"แสงศิลป์ ถิ่นเรา ๕ ความสุขบาดเลนส์"33 ครั้ง๒๗ ก.ค. - ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๕
New Year(179).JPG
22 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด - CLM Gallery
Phuket Rajabhat University@CLM (8).jpg
47 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (7).jpg
41 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (5).jpg
57 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (6).jpg
47 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (3).jpg
46 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (4).jpg
45 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (2).jpg
45 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (1).jpg
76 ครั้ง 20 กย. 2016