หน้าแรก > CLM Gallery

สวัสดีปีใหม่จากใจ CLM


newyear_2012_31.JPG

35 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 มก. 2012

HappY New Year 2555


newyear_clm_171.JPG

175 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 มก. 2012

นักเขียนพบนักอ่าน นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา


gallery_01_41.JPG

47 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 03 กพ. 2012

เปิดมุมคุณธรรม


gallery_02_31.JPG

32 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 03 กพ. 2012

เสวนาการเลือกสื่อสำหรับโรงเรียน


gallery_03_21.JPG

21 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 03 กพ. 2012

Problem-Based-Learning


PBL_81.JPG

89 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 08 กพ. 2012

โครงการฝึกอบรม "เสริมทักษะการถ่ายภาพ กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 2"


b_20.jpg

47 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 27 กพ. 2012

"อบรมโปรแกรม EndNote" 08 ก.พ. 2555


en_11.JPG

19 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 27 กพ. 2012

"ธรรมะกับวัยรุ่น" โดยพระอาจารย์สมพงษ์ รตนวงฺโส


sp_21.JPG

30 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 27 กพ. 2012

Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ


ra_11.JPG

20 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 27 กพ. 2012

คณะโรงเรียนนบพิตำเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ


nopitam_31.JPG

34 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 20 มีค. 2012

นิทรรศการจากวันนั้นถึงวันนี้-สัมมนาการพัฒนาจดหมายเหตุองค์กรสู่ระบบดิจิทัล


gallery_05_51.JPG

42 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 04 มย. 2012

142 อัลบั้ม จำนวน 12 หน้า 4

ภาพแบบสุ่ม - CLM Gallery
001.jpg
87 ครั้ง
GLS_4661.jpg
29 ครั้ง
Learn_Promote_26.JPG
18 ครั้ง
New Year(351).JPG
20 ครั้ง
newyear_clm_044.JPG
HappY New Year 27 ธันวาคม 255450 ครั้งHappY New Year 27 ธันวาคม 2554
Bookfair56_29.JPG
12 ครั้ง
New Year(318).JPG
23 ครั้ง
New Year(100).JPG
68 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด - CLM Gallery
Phuket Rajabhat University@CLM (8).jpg
61 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (7).jpg
52 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (5).jpg
67 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (6).jpg
58 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (3).jpg
58 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (4).jpg
56 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (2).jpg
59 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (1).jpg
91 ครั้ง 20 กย. 2016