หน้าแรก > CLM Gallery

สุขภาพดี...ด้วยธรรมมะบำบัด


DPP_31.jpg

36 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 05 กค. 2011

สัมนา TCU ภูเก็ต 27-29 ก.ค. 54


tcu_phuket_51.JPG

60 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 12 กค. 2011

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพครูสู่ความสำเร็จ


teacher_31.JPG

36 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 26 สค. 2011

จัดทำกลยุทธ์ลิกอร์เนต 19-20 09 2554


likornet_61.JPG

66 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 กย. 2011

เสวนาสร้างหนังอย่างไร ถูกใจผู้บริโภค


movie_21.JPG

24 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 11 ตค. 2011

อบรมการสืบค้นและการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ


DSC02333.JPG

13 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 04 พย. 2011

ไอทีกับการใช้ชีวิตประจำวัน 19-10-2554


it_11.JPG

20 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 09 พย. 2011

บรรยายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Charles Sturt University


CSU_31.JPG

40 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 24 พย. 2011

พิธีย้ายองค์จตุคามรามเทพ 4 พ.ย. 54


2557_01_28 WU Book_it fair 2014 เปิดมุมธรรมปัญญา (54)_re.JPG

24 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 มีค. 2014

Hamish Horsley 40 ศิลปินดีเด่นของโลก


HM_51.jpg

59 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 พย. 2011

อบรมฐานข้อมูลทางด้านวิทยาการสุขภาพ แก่นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2


DSC02403.JPG

6 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 29 พย. 2011

อบรมถ่ายภาพ "ภาพสวยด้วยกล้องธรรมดา"


photo_1.jpg

อบรมถ่ายภาพ "ภาพสวยด้วยกล้องธรรมดา"
วันศุกร์ 9 ธันวาคม 2554

8 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 ธค. 2011

142 อัลบั้ม จำนวน 12 หน้า 3

ภาพแบบสุ่ม - CLM Gallery
IMG__21.JPG
สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตตรัง เยี่ยมชม CLM25 ครั้งสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตตรัง เยี่ยมชม CLM
IMG__23.JPG
สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตตรัง เยี่ยมชม CLM28 ครั้งสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตตรัง เยี่ยมชม CLM
IMG__35.JPG
สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตตรัง เยี่ยมชม CLM28 ครั้งสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตตรัง เยี่ยมชม CLM
IMG_7459.JPG
10 ครั้ง
2557_05_28_Mae Fah Luang(102)_re.JPG
41 ครั้ง
2558_11_19_ThotKathin_resize select2 up (212).JPG
31 ครั้ง
2558_12_14  CLM Thanks party_NewYear (138)re.JPG
14 ครั้ง
newyear_clm_085.JPG
HappY New Year 27 ธันวาคม 255441 ครั้งHappY New Year 27 ธันวาคม 2554

ส่งภาพล่าสุด - CLM Gallery
Phuket Rajabhat University@CLM (8).jpg
47 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (7).jpg
41 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (5).jpg
57 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (6).jpg
47 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (3).jpg
46 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (4).jpg
45 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (2).jpg
45 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (1).jpg
76 ครั้ง 20 กย. 2016