หน้าแรก > CLM Gallery

สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตตรัง เยี่ยมชม CLM


IMG__31.JPG

36 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 15 ธค. 2010

นิทรรศการดนตรีไทยอุดมศึกษา 12 ธันวาคม 2553


vieatnam_113.jpg

55 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 24 มก. 2011

ศึกษาดูงาน สัมมนา CLM_2557


2557_04_8-11 seminar_clm57(62)_re.JPG

43 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 22 มย. 2014

Happy Newyear CLM 2011


New_Year_CLM_2011_051.JPG

40 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 07 มก. 2011

ศูนย์บรรณสารฯ ศึกษาดูงาน จังหวัดอุบลราชธานี-เวียดนาม


vieatnam_161.JPG

169 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 24 มก. 2011

นักเขียนพบนักอ่าน Bookfair 2011


book_71.JPG

74 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 27 มก. 2011

"คุยเล่าเล่น" กับพี่จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง


jui_51.JPG

57 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 22 กพ. 2011

เปิดห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ


health_71.JPG

77 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มีค. 2011

Animation for Student


GLS_7878.jpg

อบรมหลักสูตร Animation for Student
22 - 26 เมษายน 2556

218 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 29 มย. 2013

สนุกอ่านกับครูชีวัน


chiwan_51.JPG

58 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 พค. 2011

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีฯเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ


gallery_01_01.JPG

10 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 พค. 2011

อบรม e-learnign by TCU 13-15_06_2554


tcu_01_111.JPG

106 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มิย. 2011

142 อัลบั้ม จำนวน 12 หน้า 2

ภาพแบบสุ่ม - CLM Gallery
GLS_5855.jpg
13 ครั้ง
2559_07_8 CLM observed trip87.JPG
37 ครั้ง
GLS_5586.JPG
13 ครั้ง
eng_couse_32.JPG
11 ครั้ง
2558_11_18_samosorn (34)_resize.JPG
18 ครั้ง
2016_08_21 Simenar_CLM (1).JPG
54 ครั้ง
page6.jpg
20 ครั้ง
pulinet_071.jpg
43 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด - CLM Gallery
Phuket Rajabhat University@CLM (8).jpg
88 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (7).jpg
76 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (5).jpg
94 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (6).jpg
88 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (3).jpg
81 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (4).jpg
79 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (2).jpg
88 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (1).jpg
120 ครั้ง 20 กย. 2016