หน้าแรก > CLM Gallery

สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตตรัง เยี่ยมชม CLM


IMG__31.JPG

36 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 15 ธค. 2010

นิทรรศการดนตรีไทยอุดมศึกษา 12 ธันวาคม 2553


vieatnam_113.jpg

55 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 24 มก. 2011

ศึกษาดูงาน สัมมนา CLM_2557


2557_04_8-11 seminar_clm57(62)_re.JPG

43 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 22 มย. 2014

Happy Newyear CLM 2011


New_Year_CLM_2011_051.JPG

40 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 07 มก. 2011

ศูนย์บรรณสารฯ ศึกษาดูงาน จังหวัดอุบลราชธานี-เวียดนาม


vieatnam_161.JPG

169 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 24 มก. 2011

นักเขียนพบนักอ่าน Bookfair 2011


book_71.JPG

74 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 27 มก. 2011

"คุยเล่าเล่น" กับพี่จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง


jui_51.JPG

57 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 22 กพ. 2011

เปิดห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ


health_71.JPG

77 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มีค. 2011

Animation for Student


GLS_7878.jpg

อบรมหลักสูตร Animation for Student
22 - 26 เมษายน 2556

218 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 29 มย. 2013

สนุกอ่านกับครูชีวัน


chiwan_51.JPG

58 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 พค. 2011

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีฯเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ


gallery_01_01.JPG

10 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 พค. 2011

อบรม e-learnign by TCU 13-15_06_2554


tcu_01_111.JPG

106 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มิย. 2011

142 อัลบั้ม จำนวน 12 หน้า 2

ภาพแบบสุ่ม - CLM Gallery
New Year(101).JPG
80 ครั้ง
2557_06_11 Guides_library (100)_re.JPG
22 ครั้ง
2559_01_14 WU BookIT Fairre (16).JPG
12 ครั้ง
GLS_5689.JPG
11 ครั้ง
2557_12_26 CLM New year party_re065.JPG
35 ครั้ง
2557_12_26 CLM New year party_re011.JPG
35 ครั้ง
dr_keaw_23.jpg
9 ครั้ง
Learn_Promote_11.JPG
18 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด - CLM Gallery
Phuket Rajabhat University@CLM (8).jpg
33 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (7).jpg
31 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (5).jpg
42 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (6).jpg
36 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (3).jpg
35 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (4).jpg
34 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (2).jpg
35 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (1).jpg
59 ครั้ง 20 กย. 2016