หน้าแรก > CLM Gallery

สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตตรัง เยี่ยมชม CLM


IMG__31.JPG

36 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 15 ธค. 2010

นิทรรศการดนตรีไทยอุดมศึกษา 12 ธันวาคม 2553


vieatnam_113.jpg

55 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 24 มก. 2011

ศึกษาดูงาน สัมมนา CLM_2557


2557_04_8-11 seminar_clm57(62)_re.JPG

43 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 22 มย. 2014

Happy Newyear CLM 2011


New_Year_CLM_2011_051.JPG

40 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 07 มก. 2011

ศูนย์บรรณสารฯ ศึกษาดูงาน จังหวัดอุบลราชธานี-เวียดนาม


vieatnam_161.JPG

169 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 24 มก. 2011

นักเขียนพบนักอ่าน Bookfair 2011


book_71.JPG

74 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 27 มก. 2011

"คุยเล่าเล่น" กับพี่จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง


jui_51.JPG

57 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 22 กพ. 2011

เปิดห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ


health_71.JPG

77 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มีค. 2011

Animation for Student


GLS_7878.jpg

อบรมหลักสูตร Animation for Student
22 - 26 เมษายน 2556

218 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 29 มย. 2013

สนุกอ่านกับครูชีวัน


chiwan_51.JPG

58 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 พค. 2011

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีฯเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ


gallery_01_01.JPG

10 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 พค. 2011

อบรม e-learnign by TCU 13-15_06_2554


tcu_01_111.JPG

106 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มิย. 2011

142 อัลบั้ม จำนวน 12 หน้า 2

ภาพแบบสุ่ม - CLM Gallery
DSC08706.jpg
13 ครั้ง
jui_49.JPG
"คุยเล่าเล่น" กับพี่จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง 16 กุมภาพันธ์ 255459 ครั้ง
CLM_55_027.JPG
ศึกษาดูงาน สัมมนา CLM 2555 11-14 ธันวาคม 25540 ครั้งศึกษาดูงาน สัมมนา CLM 2555
11-14 ธันวาคม 255
gallery_06_09.JPG
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา150 ครั้ง29 มีนาคม 255
AS_20.JPG
Asean Week 13-06-2555132 ครั้งAsean Week 13-06-2555
vieatnam_037.JPG
ศูนย์บรรณสารฯ ศึกษาดูงานจังหวัดอุบลราชธานี-เวียดนาม 18-23 ธันวาคม 255340 ครั้งศูนย์บรรณสารฯ ศึกษาดูงานจังหวัดอุบลราชธานี-เวียดนาม 18-23 ธันวาคม 2553
New Year(411).JPG
24 ครั้ง
AS_26.JPG
Asean Week 13-06-2555107 ครั้งAsean Week 13-06-2555

ส่งภาพล่าสุด - CLM Gallery
Phuket Rajabhat University@CLM (8).jpg
23 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (7).jpg
21 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (5).jpg
30 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (6).jpg
25 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (3).jpg
25 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (4).jpg
26 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (2).jpg
26 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (1).jpg
48 ครั้ง 20 กย. 2016