หน้าแรก > CLM Gallery

28 เม.ย. 59 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานCLM


2559_04_28_khunyingLong_Library@clm_153_resize (40).JPG

68 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 29 มย. 2016

คณะเภสัชศาสตร์ มช.เยี่ยมชมศูนย์บรรณ 27-04-59


2559_04_27PharmacyChangMai@CLM (8).JPG

15 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 13 พค. 2016

เสวนา "เปิดผนึกความคิด พลังสังคม และอำนาจวรรณกรรม"


2559_04_27_Poem_SEAWrite(13).JPG

21 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 13 พค. 2016

คณะหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ตรัง เยี่ยมชมศูนย์บรรณฯ


2559_05_16_LibraryTrang(104) cropre1.JPG

31 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 18 พค. 2016

สถาบันเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าฯ วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศึกษาดูงาน CLM


2559_06_17_Ladkrabang ChumphonCLM51_resize (33).JPG

35 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 22 มิย. 2016

อบรม "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" และ "มาตรฐานสื่อดิจิทัล" 13 มิ.ย. 2559


IMG_20160613_161407_resize.jpg

17 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 22 มิย. 2016

clm ศึกษาดูงาน 7-8 ก.ค.2559


2559_07_8 CLM observed trip277.JPG

106 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 กย. 2016

CLM จัดสัมมนา 21-22 ส.ค.2559


2016_08_21 Simenar_CLM (101).JPG

101 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 กย. 2016

CLM จัดอบรม "การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลและสารสนเทศในงานวิจัย" 5 ก.ย.2559


2016_09_05 App of  ELSEVIER (9)resize.JPG

15 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 กย. 2016

16 ส.ค. 59 คณะอาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เยี่ยมชมศูนย์บรรณฯ


Phuket Rajabhat University@CLM (8).jpg

8 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 20 กย. 2016

142 อัลบั้ม จำนวน 12 หน้า 12

ภาพแบบสุ่ม - CLM Gallery
LUG_6900.jpg
โครงการฝึกอบรม "เสริมทักษะการถ่ายภาพ กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 2"33 ครั้ง23-24 ก.พ. 2555
gallery_02_13.JPG
เปิดมุมคุณธรรม 02 กุมภาพันธ์ 255542 ครั้งเปิดมุมคุณธรรม 02 กุมภาพันธ์ 2555
japan__21.JPG
93 ครั้งโครงการเสวนาทางวิชาการ “นครศรีธรรมราช - ญี่ปุ่น : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”
วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
pulinet_243.jpg
31 ครั้ง
2559_04_28_khunyingLong_Library@clm_153_resize (29).JPG
30 ครั้ง
2558_12_02 LoveKing(167)_resize.JPG
11 ครั้ง
asean_15.JPG
เทศกาลนานาชาติ 02-11-2554103 ครั้งเทศกาลนานาชาติ 02-11-2554
endnote 13 Feb_03.jpg
74 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด - CLM Gallery
Phuket Rajabhat University@CLM (8).jpg
63 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (7).jpg
53 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (5).jpg
69 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (6).jpg
60 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (3).jpg
60 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (4).jpg
57 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (2).jpg
60 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (1).jpg
92 ครั้ง 20 กย. 2016