หน้าแรก > CLM Gallery

Community Day by CLM_05082015


2558_08_05 CLM _Freshy _58 (36).JPG

36 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 05 สค. 2015

ศบส.จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลและนำชมห้องสมุดให้แก่ นศพ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 8


19615.jpg

9 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 07 สค. 2015

อบรมวิธีสืบค้นงานวิจัยและการใช้ eBook_25_08_2558


ebook01.jpg

4 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 สค. 2015

อบรม EndNote X4 11 ก.ย. 2558


endnote_11092558.jpg

4 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 11 กย. 2015

SKT สุขเต็มร้อย ร้อยใจ มวล.


DSC08356.jpg

25 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 15 กย. 2015

Green Library_2558


DSC08455.jpg

37 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 15 กย. 2015

อบรม EndNote X4 _24 กันยายน 2558


EndNote_X4 (5).jpg

5 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 25 กย. 2015

จริยธรรมการสื่อสารยุค Generation Y


DSC08735.jpg

35 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 29 กย. 2015

ศบส. จัดอบรมการใช้ห้องสมุดฯ แก่นักศึกษาในรายวิชา POS-300_07102558


POS-300_ofLibrary_07102558 (2).jpg

8 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 09 ตค. 2015

นร.วัดสโมสร มาร่วมกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์_18_11_2558


2558_11_18_student_Samosorn (34)_resize.JPG

32 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 20 พย. 2015

ศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองดิน_2558


2558_11_19_ThotKathin_resize select2 up (216).JPG

34 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 20 พย. 2015

คณะจาก ECU เยี่ยมชม CLM_23112558


ECU3.JPG

4 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 พย. 2015

142 อัลบั้ม จำนวน 12 หน้า 10

ภาพแบบสุ่ม - CLM Gallery
GLS_7741.jpg
67 ครั้ง
New Year(169).JPG
30 ครั้ง
CLM_55_059.JPG
ศึกษาดูงาน สัมมนา CLM 2555 11-14 ธันวาคม 25526 ครั้งศึกษาดูงาน สัมมนา CLM 2555
11-14 ธันวาคม 255
vieatnam_104.jpg
ศูนย์บรรณสารฯ ศึกษาดูงานจังหวัดอุบลราชธานี-เวียดนาม 18-23 ธันวาคม 255328 ครั้งศูนย์บรรณสารฯ ศึกษาดูงานจังหวัดอุบลราชธานี-เวียดนาม 18-23 ธันวาคม 2553
2559_02_16-17 Pulinet6th (214)resize.JPG
15 ครั้ง
kudo_002.JPG
13 ครั้ง
graphiccamp_40.jpg
CLM Graphic Camp Animation for Syudent : 20-22 April 2011130 ครั้งCLM Graphic Camp Animation for Syudent : 20-22 April 2011
asean_09.JPG
เทศกาลนานาชาติ 02-11-2554119 ครั้งเทศกาลนานาชาติ 02-11-2554

ส่งภาพล่าสุด - CLM Gallery
Phuket Rajabhat University@CLM (8).jpg
88 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (7).jpg
76 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (5).jpg
94 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (6).jpg
88 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (3).jpg
81 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (4).jpg
79 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (2).jpg
88 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (1).jpg
120 ครั้ง 20 กย. 2016