หมวดหมู่ภาพ อัลบั้มภาพ ภาพ
CLM GalleryCLM Gallery
142 7033
7033 ไฟล์ใน 142 อัลบั้ม และ1 หมวดหมู่ภาพ กับ 0 คำวิจารณ์ในการชม 226572 ครั้ง

ภาพแบบสุ่ม
CSU_03.JPG
บรรยายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Charles Sturt University, Australia40 ครั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
IMG_6189.jpg
9 ครั้ง
japan__11.JPG
85 ครั้งโครงการเสวนาทางวิชาการ “นครศรีธรรมราช - ญี่ปุ่น : อดีต ปัจจุบัน อนาคต”
วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
New Year(29).JPG
18 ครั้ง
pulinet_073.jpg
49 ครั้ง
2557_05_28_Mae Fah Luang(88)_re.JPG
14 ครั้ง
2558_03_11 event_clm_01_re (36).JPG
7 ครั้ง
2559_06_17_Ladkrabang ChumphonCLM51_resize (5).JPG
3 ครั้ง

ส่งภาพล่าสุด
Phuket Rajabhat University@CLM (8).jpg
23 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (7).jpg
21 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (5).jpg
30 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (6).jpg
25 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (3).jpg
25 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (4).jpg
26 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (2).jpg
26 ครั้ง 20 กย. 2016
Phuket Rajabhat University@CLM (1).jpg
48 ครั้ง 20 กย. 2016