ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

โซเฟีย

รายละเอียด: ติวเพื่อการสอบ
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา5(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:58160656 โซเฟีย ดีละมัน
ผู้ใช้งานคนที่ 2:58142191 นฤมล พึ่งทรัพย์
ผู้ใช้งานคนที่ 3:58123266 อัจริยา ทุ่ยอ้น
ผู้ใช้งานคนที่ 4:58161449 นูรีซัน บอซู
เวลาเริ่มต้น: 22:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 01:00:00 - วันที่ 15 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 58160656
วันที่บันทึกล่าสุด: 21:48:04 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง