ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

กัญญารัตน์ นวลมะโน

รายละเอียด: โปรเจคกลุ่ม
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา4(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:58161175 นพนาฎร์ บุญศรีรัตน์
ผู้ใช้งานคนที่ 2:58140328 กัญญาณัฐ สิทธิมนต์
ผู้ใช้งานคนที่ 3:58190836 สุรญา เงาะ
ผู้ใช้งานคนที่ 4:58162066 มาริษา ด่าโอ
เวลาเริ่มต้น: 18:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 21:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 58160102
วันที่บันทึกล่าสุด: 17:14:26 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง