ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

สุนิษา บุญสุทธิ์

รายละเอียด: ประชุมการพรีเซนOcc
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา3(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:60162468 สุนิษา บุญสุทธิ์
ผู้ใช้งานคนที่ 2:60161205 ลีม๊ะ โส๊ะหัด
ผู้ใช้งานคนที่ 3:60160868 ฮัสนี บือราเฮง
ผู้ใช้งานคนที่ 4:60140902 ชนกนาฏ สุวรรณแพทย์
เวลาเริ่มต้น: 18:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 20:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 60162468
วันที่บันทึกล่าสุด: 12:06:32 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง