ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

สิริเกศ หลีสุหลง

รายละเอียด: ทำงานกลุ่มพรีเซน Occ
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา3(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:60161858 สิริเกศ หลีสุหลง
ผู้ใช้งานคนที่ 2:60162278 มารีย๊ะ ปังหลีเส็น
ผู้ใช้งานคนที่ 3:60147519 กัญญารัตน์ มุเก็ม
ผู้ใช้งานคนที่ 4:60162500 อนุสรา เล๊าะและ
เวลาเริ่มต้น: 15:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 18:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 60161858
วันที่บันทึกล่าสุด: 11:56:26 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง