ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

สมฤทัย ใจดี

รายละเอียด: ใช้ทำงานกลุ่ม
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา1(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:58121120 สมฤทัย ใจดี
ผู้ใช้งานคนที่ 2:58111006 กานต์ธิรา การะวงค์
ผู้ใช้งานคนที่ 3:58160706 ฐิติวรดา สะอาดแก้ว
ผู้ใช้งานคนที่ 4:59146696 จุฬาลักษณ์ ปะนะรัตน์
เวลาเริ่มต้น: 12:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 15:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 58121120
วันที่บันทึกล่าสุด: 10:58:04 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง