ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

ณัชชา ชินอัครพงศ์

รายละเอียด: ถ่ายทำวิดีโอ PHD-206
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา1(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 6 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:59124602 ณัชชา ชินอัครพงศ์
ผู้ใช้งานคนที่ 2:59124370 กิตติกวิน เผ่าพันธ์
ผู้ใช้งานคนที่ 3:59124586 ชีวรัตน์ สุนทรชัยนุกุล
ผู้ใช้งานคนที่ 4:59124578 จรรยพร หวังปัญญา
ผู้ใช้งานคนที่ 5:59124594 ซอบฮาน หมะมุสอ
ผู้ใช้งานคนที่ 6:59124388 ชญานี ชัยชิต
เวลาเริ่มต้น: 17:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 20:00:00 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 59124602
วันที่บันทึกล่าสุด: 07:30:04 - วันที่ 14 กันยายน 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง