ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

นางสาวปริษา กุลเมฆา

รายละเอียด: ติวหนังสือ
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา2(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
ผู้ใช้งานคนที่ 1:59116483 ปริษา กุลเมฆา
ผู้ใช้งานคนที่ 2:59140897 เจษฏา บัวจาย
ผู้ใช้งานคนที่ 3:59141481 ณัฐธิดา เศรษฐมาน
ผู้ใช้งานคนที่ 4:59112276 ชนากานต์ เรืองฤทธิ์
เวลาเริ่มต้น: 15:00:00 - วันที่ 07 สิงหาคม 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 18:00:00 - วันที่ 07 สิงหาคม 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: 59116483
วันที่บันทึกล่าสุด: 14:25:24 - วันที่ 07 สิงหาคม 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง