ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

ศูนย์บริการการศึกษา

รายละเอียด: สอบสัมภาษณ์
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องบรรณปัญญา4(ชั้น1)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
เวลาเริ่มต้น: 09:00:00 - วันที่ 21 มีนาคม 2560
ระยะเวลา: 7 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 16:00:00 - วันที่ 21 มีนาคม 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: tnittaya
วันที่บันทึกล่าสุด: 14:13:49 - วันที่ 20 มีนาคม 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง