ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

กิตติพร ศรีเพ็ชร

รายละเอียด: อบรม (ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี)
ห้อง: รายชื่อห้องที่ให้บริการ - ห้องself_access(ชั้น3)
จำนวนผู้ใช้งาน: 4 คน
เวลาเริ่มต้น: 08:00:00 - วันที่ 21 มีนาคม 2560
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
เวลาสิ้นสุด: 11:00:00 - วันที่ 21 มีนาคม 2560
ประเภท: บุคคลภายใน
ผู้ทำรายการ: skittipo
วันที่บันทึกล่าสุด: 16:32:41 - วันที่ 13 มีนาคม 2560
ประเภทการทำซ้า: ไม่ระบุ
แก้ไขรายการจอง
คัดลอกรายการจอง
ยกเลิกรายการจอง