ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

รายงานการจองห้อง

     - รายงานจำนวนผู้เข้าใช้งานห้องค้นคว้า(ระบุช่วงวันที่)
     - รายงานรายชื่อผู้เข้าใช้งานห้องค้นคว้า(ระบุช่วงวันที่)