ขั้นตอนการขอรับกุญแจเข้าใช้ห้องบรรณปัญญา


       ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป กรุณาติดต่อรับกุญแจที่ ห้องสื่อ ชั้น 1 นะครับ

เกี่ยวกับระบบการจองห้องศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ฐานข้อมูล:MySQL 5.1.73-community
ระบบ:Windows NT WINDOWS-PQX42G9 6.1 build 7601
เวลาเซิร์ฟเวอร์:19/10/2560 7:03:10
PHP:5.2.13

เว็บบราวเซอร์ของคุณตั้งค่าด้วยภาษา: th

ช่วยเหลือ

กรุณาติดต่อ Your Administrator หากเกิดปัญหาในการใช้งานระบบ

การเข้าสู่ระบบ

ระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ซึ่งเป็นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับระบบอีเมล์มหาวิทยาลัย แล้วคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ

กลับไปด้านบน

ขั้นตอนการจองห้อง

1. คลิกเลือกห้องที่ต้องการจอง
2. คลิกเลือกช่วงเวลาเริ่มต้นที่ต้องการจองห้อง
3.ระบุข้อมูลการจองลงในแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้ ชื่อผู้จอง รายละเอียดการใช้งาน รายละเอียดผู้ใช้งานวันที่ เวลาเริ่มต้น ระยะเวลา พื้นที่ ห้อง ประเภท
4. คลิกปุ่ม บันทึก
5. หลังจากคลิกปุ่มบันทึกระบบจะตรวจสอบตารางเวลาการจองตามเงื่อนไข กรณีสามารถจองได้ระบบจะแสดงหน้าจอตารางเวลาตามที่ผู้ใช้ระบุ

กลับไปด้านบน

เงื่อนไขการจอง

1. ระยะเวลาในการจองห้องแต่ละห้องไม่เกิน 3 ชม.
2.จำนวนผู้ใช้ห้องในการจองแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ำกว่า 4 คน
3. การจองห้อง สามารถจองล่วงหน้า 1 วันก่อนการใช้บริการ(การคิดเวลาจะนับจากเวลาที่ทำการจองขณะนั้นไปถึงเวลาที่จะจองต้องผ่านไป 24 ชั่วโมงแล้ว)
4. สามารถจองได้กลุ่มละ 1 ครั้งภายใน 1 วัน
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จะมีการตรวจสอบและหากผิดจากข้อกำหนดสามารถยกเลิกการจองโดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า
เมื่อท่านจองห้องผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณารับกุญแจห้องได้ที่เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 ใกล้ประตูกลับไปด้านบน