ถามบรรณารักษ์ (Ask a Librarian)

 
 

เป็นบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้ใช้ที่พบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้บริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านทางอีเมล์

ผู้ใช้บริการกรุณากรอกฟอร์มข้างล่างนี้และคลิก Ask เพื่อส่งคำถามของท่านไปยังบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า คำถามของท่านจะมีการตอบกลับทางอีเมล์l ภายใน 24 ชั่วโมงในวัน เวลาทำการ

ไปยังหน้าคำถาม
 
   
การเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่
Username
Password

 

หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้บริการ กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ งานบริการสารสนเทศ
ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทรศัพท์ 075-67 3335 ภายใน 3335 e-mail : wulibrary@gmail.com