ถามบรรณารักษ์

 
 
ดูคำถามที่ผ่านมา (เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น)
 
 

เป็นบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้ใช้ที่พบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้บริการต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านทางอีเมล์

ผู้ใช้บริการกรุณากรอกฟอร์มข้างล่างนี้และคลิก Ask เพื่อส่งคำถามของท่านไปยังบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า คำถามของท่านจะมีการตอบกลับทางอีเมล์l ภายใน 24 ชั่วโมงในวัน เวลาทำการ

 
ชื่อ-สกุล -- *
อีเมล์ *
เบอร์โทรศัพท์ *

สถานภาพ


หน่วยงาน


มหาวิทยาลัย/หน่วยงานอื่น

โปรดระบุ

*คำถาม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ตอบคำถามที่บรรณารักษ์พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่คำถามทางวิชาการ

หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้บริการ กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ งานบริการสารสนเทศ
ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทรศัพท์ 075-67 3335 ภายใน 3335 e-mail : wulibrary@gmail.com