หน้าแรก > เพลงประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
วันนี้ 27 คน
เมื่อวานนี้ 141 คน
เดือนนี้ 1397 คน
ปีนี้ 17056 คน
ทั้งหมด 75139 คน

เพลงประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพลงที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีที่มาจากการประกวดเพลง โดยมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศให้มีการประกวดเพลงประจำมหาวิทยาลัย และเพลงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยมีประเภทของเพลงที่จัดประกวด ๓ ประเภท คือ

๑. ประเภท ก. เพลงประจำมหาวิทยาลัย

๒. ประเภท ข. เพลงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ

๓. ประเภท ค. เพลงเชียร์การแข่งขันกีฬา

และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเพลง โดยลิขสิทธิ์เพลงที่ได้รับรางวัลทั้ง ๓ ประเภท เป็นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะทำการเผยแพร่ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมคณะกรรมการได้ตัดสินผลการประกวดรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ปรากฏผลดังนี้

ประเภท ก. เพลงประจำมหาวิทยาลัย

     ไม่มีเพลงที่ผ่านการประกวดให้ได้รับรางวัล

ประเภท ข. เพลงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ

     จังหวะวอลซ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เพลง “ลาแล้ววลัยลักษณ์

          ของนายวิเนตร วัฑฒนะพงศ์

     จังหวะรำวง รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เพลง “รำวงลูก มวล.

          ของ นางสาวประไพ ไชยน้ำอ้อม

     จังหวะรองเง็ง รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ “วลัยลักษณ์ท่าศาลา

          ของนายวิสาร สุทธิสว่าง

     จังหวะแทงโก้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “สายใยวลัยลักษณ์

          ของนายวิเนตร วัฑฒนะพงศ์

          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ “ราตรีแสดม่วง

          ของนายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร

     จังหวะบีกิน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ดาววลัยลักษณ์

          ของนายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร

     รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ “แสดม่วงในดวงใจ

          ของนายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร

ประเภท ค. เพลงเชียร์การแข่งขันกีฬา

     ไม่มีเพลงที่ผ่านการประกวดให้ได้รับรางวัล

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีเพลงที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ จำนวน ๑๕ เพลง ได้แก่

     ๑. รวมใจ มวล.

     ๒. แสดม่วงในดวงใจ

     ๓. แสดม่วงสามัคคี

     ๔. รักวลัยลักษณ์

     ๕. รำวงลูก มวล

     ๖. ราตรีแสดม่วง

     ๗. เพื่อโลกสวย

     ๘. วลัยลักษณ์ของเรา

     ๙. ศรัทธารักวลัยลักษณ์

     ๑๐. สายใยวลัยลักษณ์

     ๑๑. สู้ด้วยใจ

     ๑๒. ลาแล้ววลัยลักษณ์

     ๑๓. ดับเบิลยู-ยู

     ๑๔. ประดู่เหงา

     ๑๕. ประดู่คู่ใจ

หน้าหลัก    ประวัติ    คอลเล็กชัน    ข้อมูลทั่วไป    เหตุการณ์และกิจกรรม     ข่าว     ถาม-ตอบ   ติดต่อเรา
© Copyright 2012 All rights reserved by The Center for Library Resources and Educational Media