หน้าแรก > คอลเล็กชัน > ทรัพยากรสารสนเทศ
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
วันนี้ 27 คน
เมื่อวานนี้ 141 คน
เดือนนี้ 1397 คน
ปีนี้ 17056 คน
ทั้งหมด 75139 คน
ทรัพยากรสารสนเทศ
แหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งจะแบ่งออกเป็น เอกสารจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์จดหมายเหตุ ประวัติคำบอกเล่า วัสดุจดหมายเหตุ จดหมายเหตุส่วนบุคคล และของที่ระลึก

คอลเล็กชันรอง
คอลเล็กชันย่อย
คำค้น
 
ลำดับ ภาพ ชื่อเรื่อง รายละเอียด ไฟล์
1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุยเดช [รูปจําลอง]. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมราชองครักษ์จัดสร้างพระบรมรูปจําลอง ลักษณะครึ่งพระองค์ ขนาดกว้าง 6 นิ้ว สูง 10 นิ้ว หล่อด้วย...   
2 กระเป๋าที่ระลึกครองสิริราชสมบัติ 50 ปี กระเป๋าที่ระลึกนี้ ทําด้วยพลาสติกเป็นลักษณะคล้ายถุงที่สามารถขยายข้างได้ มีหูหิ้ว ขนาด12.5 x 15 เซนติเมตร ด้านหน้าเย็บผ้าหกเหลี่ยมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ครอง...   
3 พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [หุ้นจําลอง] จัดสร้างโดยกระทรวงมหาดไทย เนื่องในมหามงคงวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อนน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน...   
4 ตราไปรษณียากรที่ระลึกงานฉลองสิริาชสมบัติ 50 ปี (ชุดที่ 1) [ของจริง] เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีการสื่อสารแห่งประเทศไทย...   
5 ลิปสติกเพี๊ยซที่ระลึกครองสิริราชสมบัติ 50 ปี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) จัดทําลิปสติกเพี๊ยซที่บรรจุในตลับสีงาช้าง สวยงาม ขนาดกระทัดรัด มี 2 ชุด ชุดละ 11 สี เพื่อร่วมเฉลิมฉล...   
6 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี [ของจริง] ชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีนี้ เหรียญด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยาม มินทราธิราชบรมนาถบพิตร...   
7 ตราไปรษณียากรที่ระลึกงานฉลองสิริาชสมบัติ 50 ปี (ชุดที่ 2) [ของจริง] เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี การสื่อสารแห่งประเทศไท...   
8 เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเเกียรติพระราชกรณียกิจด้านการสื่อสาร [ของจริง] กรมไปรษณีย์โทรเลขพระอมด้วยหน่วยงานด้านการสื่อสารทั้งภาครัฐและเอกชนสมาคมและชมรมวิทยุสมัครเล่นต่างๆ ได้ร่วมกันจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระรา...   
9 เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติ 50 ปี. [ของจริง] ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ใน พุทธศักราช2539 นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...   
10 ตราไปรษณียากรที่ระลึกงานฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี (ชุดที่ 3) [ของจริง] เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี การสื่อสารแห่ง ประเทศไทยได้...   
หน้าหลัก    ประวัติ    คอลเล็กชัน    ข้อมูลทั่วไป    เหตุการณ์และกิจกรรม     ข่าว     ถาม-ตอบ   ติดต่อเรา
© Copyright 2012 All rights reserved by The Center for Library Resources and Educational Media