หน้าแรก > ถาม-ตอบ
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
วันนี้ 27 คน
เมื่อวานนี้ 141 คน
เดือนนี้ 1397 คน
ปีนี้ 17056 คน
ทั้งหมด 75139 คน
FAQ
แหล่งรวมคำถามที่น่ารู้และถูกถามบ่อยที่สุดพร้อมทั้งคำตอบ เพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานหอจดหมายเหตุ ในแง่มุมต่างๆ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสงสัยตามหัวข้อที่คุณสนใจได้ตามหัวข้อด้านล่าง
เอกสารจดหมายเหตุคืออะไร
เอกสารจดหมายเหตุ คือ เอกสารอันเกิดจากภารกิจที่หน่วยงานทุกหน่วยภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผลิตขึ้นหรือรับไว้เพื่อการดำเนินงาน เอกสารเหล่านี้ที่มีคุณค่าทางด้านหลักฐานประจักษ์พยานและด้านการเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ต้องเก็บรักษาตลอดไปสำหรับหน่วยงานเจ้าของเอกสารและนักวิจัยทั่วไป
หน่วยงานของเรามีเอกสารจดหมายเหตุไหม
ทุกหน่วยงานต้องผลิตและรับเอกสารไว้ในการปฏิบัติงานเป็นประจำวัน เอกสารเหล่านี้กลายเป็นเอกสารจดหมายเหตุต่อไป หน่วยงานทุกแห่งมีความสำคัญเสมอกัน ดังนั้นเอกสารจดหมายเหตุย่อมสำคัญเท่าเทียมกันด้วย
การตั้งหอจดหมายเหตุเพื่ออะไร
หอจดหมายเหตุ คือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการดูแล เก็บรักษา และให้บริการเอกสารสำคัญที่มีคุณค่าทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ประโยชน์ด้านหลักฐาน และข้อมูลแก่หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคคลทั่วไป เพื่อการศึกษาวิจัย นอกจากนี้หอจดหมายเหตุยังสร้างประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงาน ที่มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและยังมีข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของสมบัติทางวัฒนธรรมที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบัน
เอกสารจดหมายเหตุมาจากไหน
หอจดหมายเหตุได้เอกสารจดหมายเหตุ โดย 1.การรับมอบจากหน่วยงาน ลักษณะเอกสารตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยจะมีระเบียบหรือคำสั่งกำหนดให้ส่วนต่างๆ ในหน่วยงานส่งมอบเอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งาน และมีคุณค่ามาเก็บรักษาในหอจดหมายเหตุ 2.รับบริจาคจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3.การขอยืมเอกสาร เพื่อภารกิจพิเศษ เช่น เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อการวิจัยเฉพาะเรื่อง ฯลฯ
ทรัพยากรในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบ่งอย่างไร
ทรัพยากรในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ดังนี้ 1.คลังภาพ 2.ทรัพยากรสารสนเทศ 3.ทำเนียบบุคคลสำคัญ
หน้าหลัก    ประวัติ    คอลเล็กชัน    ข้อมูลทั่วไป    เหตุการณ์และกิจกรรม     ข่าว     ถาม-ตอบ   ติดต่อเรา
© Copyright 2012 All rights reserved by The Center for Library Resources and Educational Media