หน้าแรก > ครุยวิทยฐานะ
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
วันนี้ 27 คน
เมื่อวานนี้ 141 คน
เดือนนี้ 1397 คน
ปีนี้ 17056 คน
ทั้งหมด 75139 คน

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตอนุปริญญาและประกาศนียบัตรและกำหนดให้มีครุยประจำตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยครุยประจำตำแหน่งผู้บริหารหรือครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยและได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำครุยวิทยฐานะต้นแบบขึ้นโดยมีแนวคิดสำคัญในการกำหนดรูปแบบครุย ประจำตำแหน่งครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ดังนี้

๑. เพื่อความเป็นเอกภาพของบัณฑิต สะท้อนนโยบายรวมบริการ ประสานภารกิจ และการสร้างหลักสูตรเชิงบูรณาการหรือสหวิทยาการ จึงให้ครุยมีรูปแบบเดียวเหมือนกันทุกสำนักวิชา

๒. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ มีความเรียบง่ายและ สะดวกในการใช้ จึงกำหนดให้มีเฉพาะตัวเสื้อ ไม่มีฮู้ด และหมวก

๓. เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น จึงควรมีสื่อที่แสดงความเป็นท้องถิ่นด้วย และได้กำหนดประเภทและลักษณะของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีมติเห็นชอบดังนี้

รูปแบบครุย ใช้สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแสด-ม่วง

สร้อยสังวาล ให้ใช้รูปตามที่กำหนด

ครุยประจำตำแหน่ง มี ๒ ประเภท คือ

ครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์ เป็นเสื้อคลุมทำด้วยผ้าสีดำ ยาวครึ่งน่อง ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีซิปหน้า มีแถบผ้าม่วงกว้าง ๕.๕ เซนติเมตรและขลิบสีแสดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง มีจีบที่หัวไหล่ แขนยาวระดับข้อมือ ปลายแขนปล่อยกว้าง มีเข็มเงินตรามหาวิทยาลัยติดที่แถบผ้าทั้ง ๒ ข้างระดับอก

ครุยประจำตำแหน่งผู้บริหาร ครุยประจำตำแหน่งอธิการบดีและผู้บริหาร ตำแหน่งอื่น มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยประจำตำแหน่งอาจารย์ แต่ติดเข็มถมทองเป็นสังวาลคล้องคอ ห้อยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สูง ๗ เซนติเมตร ทำเป็นถมทอง

ครุยวิทยฐานะ

ครุยวิทยฐานะ มี ๓ ชั้น คือ

ครุยบัณฑิต มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยประจำตำแหน่งอาจารย์ แต่สลับขนาดของแถบกันขลิบให้ตรงข้ามกัน และมีบั้งเป็นแถบผ้าสีแสด ๑ ขีด ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตรติดขวางบริเวณแขนเสื้อ

ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยบัณฑิต แต่มีบั้ง ๒ ขีด

ครุยดุษฎีบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยบัณฑิต แต่มีบั้ง ๓ ขีด

เข็มวิทยฐานะ

เข็มวิทยฐานะสำหรับคณาจารย์ บัณฑิต เป็นโลหะสีเงิน ดุน ขนาดความสูง ๕ เซนติเมตร มีลักษณะเช่นเดียวกับตราประจำมหาวิทยาลัยสำหรับผู้บริหารเช่นเดียวกับบัณฑิตและคณาจารย์ แต่ทำเป็นถมเงินส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทำเป็นถมทอง

หน้าหลัก    ประวัติ    คอลเล็กชัน    ข้อมูลทั่วไป    เหตุการณ์และกิจกรรม     ข่าว     ถาม-ตอบ   ติดต่อเรา
© Copyright 2012 All rights reserved by The Center for Library Resources and Educational Media