หน้าแรก > ติดต่อเรา
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
วันนี้ 27 คน
เมื่อวานนี้ 141 คน
เดือนนี้ 1397 คน
ปีนี้ 17056 คน
ทั้งหมด 75139 คน

ทรัพยากรที่มีให้บริการ

๑. เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่ช่วงที่มีการเรียกร้อง เพื่อให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๑๐-ปัจจุบัน)

๒. สิ่งพิมพ์ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยลักษณ์ เช่น วารสารมหาวิทยาลัย จดหมายข่าว จุลสาร รายงานประจำปีของหน่วยงาน หรือสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่มีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

๓. สิ่งของที่ระลึก ที่มหาวิทยาลัยผลิตหรือจัดสร้างขึ้นในกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย องค์จตุคามรามเทพ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ พัดรองที่ระลึก โล่รางวัล เป็นต้น

๔. รูปภาพบุคคลและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน


ระเบียบการใช้บริการ

๑. แจ้งความจำนงขอรับบริการได้ที่บรรณารักษ์ งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น ๓ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

๒. ในกรณีต้องการทำสำเนาหรือขอใช้บริการสแกนเอกสาร หนังสือ รูปภาพ ฯลฯ กรุณาแจ้ง เจ้าหน้าที่และกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการโดยปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้

๓. เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.


ติดต่อ สอบถาม

บรรณารักษ์งานหอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น ๓

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗- ๓๓๖๔

หมายเลขโทรสาร ๐-๗๕๖๗-๓๓๕๙

E-mail: jnassara@wu.ac.thหน้าหลัก    ประวัติ    คอลเล็กชัน    ข้อมูลทั่วไป    เหตุการณ์และกิจกรรม     ข่าว     ถาม-ตอบ   ติดต่อเรา
© Copyright 2012 All rights reserved by The Center for Library Resources and Educational Media