หน้าแรก > สีและต้นไม้
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
วันนี้ 21 คน
เมื่อวานนี้ 141 คน
เดือนนี้ 1391 คน
ปีนี้ 17050 คน
ทั้งหมด 75133 คน

สีประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สีประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ สีแสด - ม่วง มาจากที่ประชุมร่วมกันระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ประชุมได้เสนอให้สีประจำมหาวิทยาลัย สมควรใช้สีแสดม่วง ด้วยเหตุผลดังนี้

สีแสด เป็นสีวันประสูติของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สีม่วง เป็นสีหลักของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสีประจำพระรัตนธัชมุนี (เจ้าคุณม่วง) เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ และผู้อำนวยการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลปัตตานี ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ชาวนครศรีธรรมราชนับถือยกย่องว่าเป็นผู้จัดการศึกษาสมัยใหม่ของเมืองนี้ จึงได้ใช้สีม่วงเป็นสีประจำจังหวัดควบคู่กับสีเหลืองมหาวิทยาลัยจึงได้นำสีม่วง มาใช้เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยคู่กับสีแสด

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมร่วมกันระหว่างรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ในสมัยนั้น ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และผู้แทนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ประชุมได้เสนอต้นไม้ให้พิจารณา ๓ ประเภท คือ ต้นประดู่ ต้นอินทนิน และต้นราชพฤกษ์ และเมื่อมีการตรวจสอบต้นไม้ทั้ง ๓ ประเภทว่าซ้ำกับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นหรือไม่ จากการตรวจสอบพบว่าต้นอินทนิน ซึ่งตรงกับสัญลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ต้นราชพฤกษ์ ซ้ำกับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงเหลือเพียงต้นประดู่เท่านั้นที่ไม่ซ้ำกับสถาบันการศึกษาอื่นใด เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใช้สัญลักษณ์เป็น“ต้นประดู่แดง” ที่ประชุมจึงมีมติให้ใช้ต้นประดู่ เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus indicus Willd

ชื่อวงศ์ FABACEAE

ชื่อสามัญ Padauk

ชื่ออื่นๆ เรียกว่า Burmese Rosewood, ประดู่ ดู่บ้าน ภาคใต้เรียกว่า สะโนต้นประดู่ส่วนมากพบในป่าเบญจพรรณทางภาคใต้ เป็นไม้ที่นิยมปลูกให้ร่มเงาในเมืองนครศรีธรรมราช เคยปลูกบริเวณศาลาหน้าจวนเจ้าเมือง ซึ่งรู้จักกันในนาม“ศาลาประดู่หก

หน้าหลัก    ประวัติ    คอลเล็กชัน    ข้อมูลทั่วไป    เหตุการณ์และกิจกรรม     ข่าว     ถาม-ตอบ   ติดต่อเรา
© Copyright 2012 All rights reserved by The Center for Library Resources and Educational Media