หน้าแรก > ตราประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557
วันนี้ 27 คน
เมื่อวานนี้ 141 คน
เดือนนี้ 1397 คน
ปีนี้ 17056 คน
ทั้งหมด 75139 คน

มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานอนุญาตอัญเชิญตราพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยโดยขอให้กรมศิลปากรออกแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยนายนันทศักดิ์ ฉัตรแก้ว เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ออกแบบตราสัญลักษณ์เป็นรูปทรงหยดน้ำ โดยได้อัญเชิญอักษรพระนามย่อ จ.ภ.ประดิษฐานไว้กึ่งกลาง และมีแพรแถบรองรับอยู่เบื้องล่างพร้อมคำว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประดับอยู่ภายในแพรแถบ หมายถึง การเชิดชูพระองค์ท่าน พื้นสีม่วง หมายถึง สีประจำสถาบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระราชทานอนุญาตให้อัญเชิญตราพระนามของพระองค์มาเป็นตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีตราพระนามเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยชื่อของมหาวิทยาลัย ด้วยตัวอักษรเป็นสีม่วงเข้ม และพื้นเป็นสีม่วงอ่อนพระนามย่อ “จภ” นั้นเป็นสีแสดทึบตรงกลาง ตัวอักษรตัว “” และได้ขอพระราชทานกราบทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานพระอนุญาตตราพระนามฯ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ ๘ เมษายนพ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญตราพระนามของพระองค์เป็นตราประจำ มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ สำนักราชเลขาธิการ ได้แจ้งว่าอักษร “จภ”ภายใต้จุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) บนตราพระนามนั้น หมายถึง พระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำข้อกำหนดว่าด้วยตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้ รูปลักษณ์และความหมาย เป็นตราสัญลักษณ์ที่อัญเชิญตราพระนามย่อ “จภ”ภายใต้จุลมงกุฎ ซึ่งเป็นตราพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประดิษฐานบนพื้นสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแพรแถบ สีขาว ขอบสีทอง รองรับอยู่เบื้องล่าง พร้อมอักษรสีม่วง คำว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”ประดับอยู่ภายใน และกำหนดให้ใช้อักษร “” เป็นสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำวันพฤหัสบดี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดจ้างทำตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอาจารย์ทรงวุฒิ คงวัน ได้รับจ้างจัดทำตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และพานสลักดุนลวดลาย ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ๒ ด้าน คือด้านหน้าและด้านหลังในส่วนของตรา จภ. จัดทำด้วยโลหะทองแดง สลักดุนทั้ง ๒ ด้าน ความกว้าง วัดจากด้านล่างของตรา จภ. ๑๐ นิ้ว ความสูง ๑๐ นิ้ว ส่วนของจุลมงกุฎมีความสูง ๘ นิ้วทำด้วยโลหะเงินชุบทอง ตั้งอยู่บนพานสลักดุนลาย

ตราประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตราสัญลักษณ์ที่อัญเชิญตราพระนามย่อ “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎ ซึ่งเป็นตราพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประดิษฐานที่กึ่งกลางอักษร “” เป็นสีแสด และอักษร “”เป็นสีขาวมีพื้นสีม่วง รองรับและมีแพรแถบพื้นสีขาว ขอบสีทองรองรับอยู่เบื้องล่างพร้อมอักษรสีม่วง คำว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ประดับอยู่ภายในแพรแถบโดยได้มาจากการประกวด

หน้าหลัก    ประวัติ    คอลเล็กชัน    ข้อมูลทั่วไป    เหตุการณ์และกิจกรรม     ข่าว     ถาม-ตอบ   ติดต่อเรา
© Copyright 2012 All rights reserved by The Center for Library Resources and Educational Media