Search Library Resource
EPlogo Search Online Database:

Keyword Title Author


   ช่วงปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
   ( 21 ก.ค. - 9 ส.ค. 58)   เสาร์ - อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ  
   ช่วงเปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 21.00 น.  
      เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 18.00 น.  
   ช่วง 3 สัปดาห์ก่อนสอบและ   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 24.00 น.  
    สอบปลายภาค   เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 24.00 น.  
 

 

 

e-Tutor
สื่อการสอนออนไลน์

mLearning - Moodle
บทเรียนออนไลน์

Senior Project &
Thesis Corner

มุมโครงงานและ
วิทยานิพนธ์

Testing Data Warehouse
คลังข้อสอบเก่า
ออนไลน์
WU Stock Photo
คลังภาพมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
CLM Exhibition Online
นิทรรศการออนไลน์
Checkpoint SRE 100
คะแนนสะสมการออก
กำลังกายของนักศึกษา
มวล.

LIGORNET
ห้องสมุดเครือข่าย
สารสนเทศ นครศรีฯ

PULINET
ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

PULINET UNION
ยืม-คืนร่วมกันระหว่าง
ห้องสมุดสมาชิก

PULINET
วิชาการ ครั้งที่ 3
TSWG
คณะทำงานฝ่ายบริการ
สารนิเทศ
ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

คณะทำงานฝ่ายวารสาร
และเอกสาร

ห้องสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา

TCU
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน (C9)

Moral Center Thailand
ศูนย์คุณธรรม
TKC
คลังความรู้และ
สื่อประสม


TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย

IRC 
บริการข้อมูลทาง
อีเมล์ฟรีจากศูนย์ข้อมูล 
สถานทูตสหรัฐประจำ
ประเทศไทย
(English)
TK Park
อุทยานเพื่อการเรียนรู้

  ปิดให้บริการศูนย์บรรณสารฯ ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 จำนวน 2 วัน เพื่อจัดสัมมนาศูนย์ฯ  (อ่าน 35)
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันสาธิตการวาดภาพ Portrait และกิจกรรมวาดภาพสีอะคริลิก WALAILAK Landscape  (อ่าน 37)
  การจัดอบรมและการบรรยายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active Learning   (อ่าน 44)
  ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งวันเวลาทำการช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 3/2557   (อ่าน 75)
  สำนักพิมพ์ Cengage Learning เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ฐาน  (อ่าน 60)
  ขอแจ้งย้ายห้องอบรม EndNote ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เป็นห้องอบรม 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  (อ่าน 71)
  ขอเชิญชมภาพยนตร์อาเซียน ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม เวลา 20.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องโฮมเธียเตอร์ ศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 1  (อ่าน 67)
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดผลงานวาดภาพระบายสี & ดนตรีกวีศิลป์ ในวันที่ 8 และวันที่ 15 กรกฎาคม  (อ่าน 70)

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>
คู่มือขั้นตอนตรวจสอบการยืม/ยืมต่อด้วยตนเอง/ค่าปรับ
แนะนำข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET (English)
การตั้งค่า Proxy Server สำหรับการเข้าสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด      ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนะนำบริการ birthday gift 
บริการตู้ล๊อคเกอร์
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการตะกร้ารถเข็นหนังสือ
อัตราค่าบริการ ค่าปรับ และค่าเสียหายการใช้บริการ
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
การทำบัตรสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทสมทบและบุคคลทั่วไป
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
ระเบียบการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ 54
แนะนำเครื่อง Self Check
คู่มือแนะนำบริการ CLM
คู่มือการใช้งานบริการ IRDS
 

 

  Presentation 
  แนะนำบริการยืม คืน
  ระหว่างห้องสมุด
  (PULINET)
  Presentation 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อ
  การศึกษา
  Presentation ฝ่าย
  ผลิตและพัฒนาสื่อ
Workshop : Art Supermodel & วลัยลักษณ์ Landscape 22-07-58
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี ดูงาน CLM
คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่จากหอสมุด
แห่งชาติเยี่ยมชม CLM

CLM ร่วมกับ IRD
จัดอบรมเรื่อง "พัฒนา
งานวิจัยกับฐานข้อมูลฯ

คณะผู้แทนจาก
CLSU เยี่ยมชม CLM
10 มิ.ย. 2558

 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
     วันนี้ 42      
     เมื่อวานนี้ 690      
     เดือนนี้ 1,655      
     ปีนี้ 183,614      
     ทั้งหมด 390,316      
[