Search Library Resource
EPlogo Search Online Database:

Keyword Title Author


   ช่วงเปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 21.00 น.  
   (23 พ.ย. 58-31 ม.ค. 59)   เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 18.00 น.  
   ช่วง 3 สัปดาห์ก่อนสอบและ   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 24.00 น.  
    สอบปลายภาค   เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 24.00 น.  
   ช่วงปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
      เสาร์ - อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ  
 

 

 

Photo&VIDEO@WU
วีดิทัศน์และภาพนิ่งของ ม. วลัยลักษณ์

e-Tutor
สื่อการสอนออนไลน์

mLearning - Moodle
บทเรียนออนไลน์

Senior Project &
Thesis Corner

มุมโครงงานและ
วิทยานิพนธ์

Testing Data Warehouse
คลังข้อสอบเก่า
ออนไลน์
WU Stock Photo
คลังภาพมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
CLM Exhibition Online
นิทรรศการออนไลน์
Checkpoint SRE 100
คะแนนสะสมการออก
กำลังกายของนักศึกษา
มวล.

LIGORNET
ห้องสมุดเครือข่าย
สารสนเทศ นครศรีฯ

PULINET
ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

PULINET UNION
ยืม-คืนร่วมกันระหว่าง
ห้องสมุดสมาชิก

PULINET
วิชาการ ครั้งที่ 3
TSWG
คณะทำงานฝ่ายบริการ
สารนิเทศ
ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

คณะทำงานฝ่ายวารสาร
และเอกสาร

ห้องสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา

TCU
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน (C9)

Moral Center Thailand
ศูนย์คุณธรรม
TKC
คลังความรู้และ
สื่อประสม


TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย

IRC 
บริการข้อมูลทาง
อีเมล์ฟรีจากศูนย์ข้อมูล 
สถานทูตสหรัฐประจำ
ประเทศไทย
(English)
TK Park
อุทยานเพื่อการเรียนรู้

  คณะจาก ECU เยี่ยมชมห้องสมุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (อ่าน 6)
  แนะนำการสืบค้นหนังสือและทรัพยากรห้องสมุด และการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (อ่าน 12)
  ขอเชิญท่านสมัครบัตร CLM Privilege Card พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย  (อ่าน 65)
  ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งเวลาทำการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 23 พ.ย.2558 - 31 ม.ค.2559   (อ่าน 37)
  ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี !!!  (อ่าน 86)
  ขอเชิญร่วมสนทนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR Talks) ครั้งที่ 1  (อ่าน 104)
  ตลาดนัดช็อปไปยิ้มไป วันพุธที่ 25 พ.ย.58 เวลา 12.00 น.  (อ่าน 40)
  เชิญชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สัญจร  (อ่าน 35)

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>
คู่มือขั้นตอนตรวจสอบการยืม/ยืมต่อด้วยตนเอง/ค่าปรับ
แนะนำข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET (English)
การตั้งค่า Proxy Server สำหรับการเข้าสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด      ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนะนำบริการ birthday gift 
บริการตู้ล๊อคเกอร์
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการตะกร้ารถเข็นหนังสือ
อัตราค่าบริการ ค่าปรับ และค่าเสียหายการใช้บริการ
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
การทำบัตรสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทสมทบและบุคคลทั่วไป
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
ระเบียบการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ 54
แนะนำเครื่อง Self Check
คู่มือแนะนำบริการ CLM
คู่มือการใช้งานบริการ IRDS
 

 

  Presentation 
  แนะนำบริการยืม คืน
  ระหว่างห้องสมุด
  (PULINET)
  Presentation 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อ
  การศึกษา
  Presentation ฝ่าย
  ผลิตและพัฒนาสื่อ
ศบส.เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองดิน
นร.วัดสโมสร มาร่วมกิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์บรรณสารฯ
ศบส.จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลและนำชมห้องสมุดให้แก่ นศพ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 8
Community Day by CLM
ศบส.จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลให้ นศพ.ชั้นปีที่ 2
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
     วันนี้ 211      
     เมื่อวานนี้ 612      
     เดือนนี้ 18,060      
     ปีนี้ 260,405      
     ทั้งหมด 467,107      
[