Search Library Resource
EPlogo Search Online Database:

Keyword Title Author


   ช่วง 3 สัปดาห์ก่อนสอบและ   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 24.00 น.  
    สอบปลายภาค (20 ต.ค.- 17 พ.ย. 57)   เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 24.00 น.  
   ช่วงปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
      เสาร์ - อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ  
   ช่วงเปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 21.00 น.  
         เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 18.00 น.  
 

 

 

e-Tutor
สื่อการสอนออนไลน์

mLearning - Moodle
บทเรียนออนไลน์

Senior Project &
Thesis Corner

มุมโครงงานและ
วิทยานิพนธ์

Testing Data Warehouse
คลังข้อสอบเก่า
ออนไลน์
WU Stock Photo
คลังภาพมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
Checkpoint SRE 100
คะแนนสะสมการออก
กำลังกายของนักศึกษา
มวล.

LIGORNET
ห้องสมุดเครือข่าย
สารสนเทศ นครศรีฯ

PULINET
ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

PULINET UNION
ยืม-คืนร่วมกันระหว่าง
ห้องสมุดสมาชิก

PULINET
วิชาการ ครั้งที่ 3
TSWG
คณะทำงานฝ่ายบริการ
สารนิเทศ
ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

คณะทำงานฝ่ายวารสาร
และเอกสาร

ห้องสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา

TCU
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน (C9)

Moral Center Thailand
ศูนย์คุณธรรม
TKC
คลังความรู้และ
สื่อประสม


TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย

IRC 
บริการข้อมูลทาง
อีเมล์ฟรีจากศูนย์ข้อมูล 
สถานทูตสหรัฐประจำ
ประเทศไทย
(English)
TK Park
อุทยานเพื่อการเรียนรู้

  ศูนย์บรรณสารฯ ปิดบริการในวันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช  (อ่าน 17)
  เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย แสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ ๗ "ลิกอร์ ลังกา" เปิดนิทรรศการ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. บรรยายพิเศษ โดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล  (อ่าน 11)
  แจ้งการขอยืมเวทีและแท่นไม้ประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆ  (อ่าน 11)
  ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์บรรณสารฯ ขยายเวลาให้บริการห้องสมุดถึงเที่ยงคืน  (อ่าน 30)
  ขอเชิญนักศึกษาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Srangsook และร่วมกิจกรรมเกมส์มหาสนุก รับบัตรลุ้นโชคชิงรางวัล ในวันอังคารที่ 14 ตุลานี้  (อ่าน 64)
  ศูนย์บรรณสารฯ จัดอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote  (อ่าน 51)
  จุฬาฯ เปิดให้บุคคลภายนอกดาวน์โหลด full text วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ ได้แล้ว  (อ่าน 104)
  ขอแจ้งเตือนนักศึกษาให้ดูแลทรัพย์สินของตัวเองขณะใช้บริการห้องสมุด  (อ่าน 86)

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>
การตั้งค่า Proxy Server สำหรับการเข้าสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด      ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนะนำบริการ birthday gift 
บริการตู้ล๊อคเกอร์
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการตะกร้ารถเข็นหนังสือ
อัตราค่าบริการ ค่าปรับ และค่าเสียหายการใช้บริการ
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
การทำบัตรสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทสมทบและบุคคลทั่วไป
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
ระเบียบการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ 54
แนะนำเครื่อง Self Check
คู่มือแนะนำบริการ CLM
คู่มือการใช้งานบริการ IRDS
 

 

  Presentation 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อ
  การศึกษา
  Presentation ฝ่าย
  ผลิตและพัฒนาสื่อ
ศูนย์บรรณสารฯ จัดพิธี
รับมอบ “ห้องสมุด
Digitalสร้างสุข”

อบรมถ่ายภาพ
ตำรวจภูธร
จังหวัดนครศรีฯ

CLM เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาเครือข่ายห้อง
สมุดสีเขียว

อบรมทักษะการนำชม
ห้องสมุดแบบมืออาชีพ

เสวนาหัวข้อ "หมอที่ดีที่สุดในโลก
คือ ตัวคุณเอง"

คณะผู้บริหารระดับสูง
จาก Haiphong University ประเทศ
เวียดนามเยี่ยมชม CLM
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
     วันนี้ 257      
     เมื่อวานนี้ 505      
     เดือนนี้ 12,520      
     ปีนี้ 116,293      
     ทั้งหมด 175,406      
[