Search Library Resource
EPlogo Search Online Database:

Keyword Title Author


   ช่วงเปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 21.00 น.  
   (20 เม.ย. - 28 มิ.ย. 58)   เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 18.00 น.  
   ช่วง 3 สัปดาห์ก่อนสอบและ   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 24.00 น.  
    สอบปลายภาค   เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 24.00 น.  
   ช่วงปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
      เสาร์ - อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ  
 

 

 

e-Tutor
สื่อการสอนออนไลน์

mLearning - Moodle
บทเรียนออนไลน์

Senior Project &
Thesis Corner

มุมโครงงานและ
วิทยานิพนธ์

Testing Data Warehouse
คลังข้อสอบเก่า
ออนไลน์
WU Stock Photo
คลังภาพมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
CLM Exhibition Online
นิทรรศการออนไลน์
Checkpoint SRE 100
คะแนนสะสมการออก
กำลังกายของนักศึกษา
มวล.

LIGORNET
ห้องสมุดเครือข่าย
สารสนเทศ นครศรีฯ

PULINET
ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

PULINET UNION
ยืม-คืนร่วมกันระหว่าง
ห้องสมุดสมาชิก

PULINET
วิชาการ ครั้งที่ 3
TSWG
คณะทำงานฝ่ายบริการ
สารนิเทศ
ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

คณะทำงานฝ่ายวารสาร
และเอกสาร

ห้องสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา

TCU
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน (C9)

Moral Center Thailand
ศูนย์คุณธรรม
TKC
คลังความรู้และ
สื่อประสม


TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย

IRC 
บริการข้อมูลทาง
อีเมล์ฟรีจากศูนย์ข้อมูล 
สถานทูตสหรัฐประจำ
ประเทศไทย
(English)
TK Park
อุทยานเพื่อการเรียนรู้

  ขอเชิญท่านเข้าอบรมเรื่อง "พัฒนางานวิจัยกับฐานข้อมูล ScienceDirect และการเขียนงานวิจัยที่ดีเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ"   (อ่าน 8)
  ขอเชิญร่วมสัมมนาจริยธรรมสารสนเทศ :การประยุกต์ใช้โปรแกรมตรวจสอบการทำซ้ำผลงานวิชาการ (MyCat)  (อ่าน 53)
  ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญท่านเข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูลสำนักพิมพ์ Cengage Learning   (อ่าน 50)
  “American Bookshelf” จาก Mr. W. Patrick Murphy อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา On Friday 15th, May  (อ่าน 54)
  ศูนย์บรรณสารฯ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าใช้โปรแกรมช่วย download  (อ่าน 87)
  ศูนย์บรรณสารฯ แจ้งหยุดทำการ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558  (อ่าน 65)
  ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลฝึกภาษา Access English  (อ่าน 148)
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล  (อ่าน 113)

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>
แนะนำข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET (English)
การตั้งค่า Proxy Server สำหรับการเข้าสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด      ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนะนำบริการ birthday gift 
บริการตู้ล๊อคเกอร์
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการตะกร้ารถเข็นหนังสือ
อัตราค่าบริการ ค่าปรับ และค่าเสียหายการใช้บริการ
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
การทำบัตรสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทสมทบและบุคคลทั่วไป
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
ระเบียบการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ 54
แนะนำเครื่อง Self Check
คู่มือแนะนำบริการ CLM
คู่มือการใช้งานบริการ IRDS
 

 

  Presentation 
  แนะนำบริการยืม คืน
  ระหว่างห้องสมุด
  (PULINET)
  Presentation 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อ
  การศึกษา
  Presentation ฝ่าย
  ผลิตและพัฒนาสื่อ
"เพิ่มคุณค่าให้เหนือ
ใครด้วยความคิด"
นอกกรอบ โหน่ง a "
day

เสวนาอ่านหนังสือ
"อ่านโลก กับ ดร.ป๊อบ"

CLM Graphic ปี 6
ทำบุญศูนย์บรรณสารฯ
ประจำปี 2558

อบรม "วิธีเขียน
บรรณานุกรมและการ
ใช้โปรแกรม EndNote"
24 มี.ค. 58

เสวนา "จิตอาสาพันธุ์
แท้หัวใจแกร่ง" โดย
พันโทมนตรา ประถมภัฏ

 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
     วันนี้ 432      
     เมื่อวานนี้ 1,158      
     เดือนนี้ 22,669      
     ปีนี้ 120,618      
     ทั้งหมด 327,320      
[