Search Library Resource
EPlogo Search Online Database:

Keyword Title Author
ThaiLISlogo Search PULINET Catalog sharing:

Keyword Title Author


   ช่วงเปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 21.00 น.  
   (13 มี.ค. - 21 พ.ค. 60)   เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 18.00 น.  
   ช่วง 3 สัปดาห์ก่อนสอบและ   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 24.00 น.  
    สอบปลายภาค(22 พ.ค.-18 มิ.ย. 60 )   เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 24.00 น.  
   ช่วงปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
   (19 มิ.ย - 2 ก.ค. 60)   เสาร์ - อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ  
 

 

 

WU e-Lecture
ระบบ e-Lecture Recording Online

Photo&VIDEO@WU
วีดิทัศน์และภาพนิ่งของ ม. วลัยลักษณ์

e-Tutor
สื่อการสอนออนไลน์

mLearning - Moodle
บทเรียนออนไลน์

Senior Project &
Thesis Corner

มุมโครงงานและ
วิทยานิพนธ์

Testing Data Warehouse
คลังข้อสอบเก่า
ออนไลน์
WU Stock Photo
คลังภาพมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
CLM Exhibition Online
นิทรรศการออนไลน์
Checkpoint SRE 100
คะแนนสะสมการออก
กำลังกายของนักศึกษา
มวล.

LIGORNET
ห้องสมุดเครือข่าย
สารสนเทศ นครศรีฯ

PULINET
ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

PULINET UNION
ยืม-คืนร่วมกันระหว่าง
ห้องสมุดสมาชิก

PULINET
วิชาการ ครั้งที่ 3
TSWG
คณะทำงานฝ่ายบริการ
สารนิเทศ
ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

คณะทำงานฝ่ายวารสาร
และเอกสาร

ห้องสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา

TCU
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน (C9)

DEQP
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Moral Center Thailand
ศูนย์คุณธรรม
TKC
คลังความรู้และ
สื่อประสม


TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย

IRC 
บริการข้อมูลทาง
อีเมล์ฟรีจากศูนย์ข้อมูล 
สถานทูตสหรัฐประจำ
ประเทศไทย
(English)
TK Park
อุทยานเพื่อการเรียนรู้

  แหล่งรวบรวมผลงานวิจัยไทย Re-search Innovation  (อ่าน 109)
  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน “ครูทอม คำไทย หรือจักรกฤต โยมพยอม” ในวันที่ ๓ พฤษภาคม 2560  (อ่าน 37)
  ขอเชิญสำนักวิชาส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีชิงเงินรางวัลเงินสดและโล่รางวัล  (อ่าน 61)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค Responsive Web Design  (อ่าน 30)
  ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล CambridgeCore   (อ่าน 99)
  ขอเชิญท่านเข้าอบรมการใช้งาน EDS (EBSCO Discovery Service)   (อ่าน 105)
  ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งเวลาทำการห้องสมุด ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 เมษายน 2560  (อ่าน 152)
  ขอแนะนำฐานข้อมูลทดลองใช้ Science Reference Center  (อ่าน 93)

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>
บอร์ด 5ส ประจำศูนย์บรรณสารฯ
ตารางการกำหนดอายุเอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
"มาตรฐาน 5ส" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Clicker สำหรับการเรียนการสอน
คู่มือการใช้งาน CLM App
คู่มือการใช้งานระบบบบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Lecture      Recording)
คู่มือขั้นตอนตรวจสอบการยืม/ยืมต่อด้วยตนเอง/ค่าปรับ
แนะนำข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET (English)
การตั้งค่า Proxy Server สำหรับการเข้าสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด      ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนะนำบริการ birthday gift 
บริการตู้ล๊อคเกอร์
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการตะกร้ารถเข็นหนังสือ
อัตราค่าบริการ ค่าปรับ และค่าเสียหายการใช้บริการ
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
การทำบัตรสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทสมทบและบุคคลทั่วไป
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
ระเบียบการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ 54
แนะนำเครื่อง Self Check
คู่มือแนะนำบริการ CLM
คู่มือการใช้งานบริการ IRDS
 

 

  Presentation 
  แนะนำบริการยืม คืน
  ระหว่างห้องสมุด
  (PULINET)
  Presentation 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อ
  การศึกษา
  Presentation ฝ่าย
  ผลิตและพัฒนาสื่อ
16 ส.ค. 59 คณะอาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เยี่ยมชมศูนย์บรรณฯ
CLM จัดอบรม "การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลฯ" 5 ก.ย. 59
CLM จัดสัมมนา ประจำปี 2559
clm ศึกษาดูงาน 7-8 ก.ค.2559
ศบส.ร่วมกับ สำนักสารสนเทศฯ จัดอบรม "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" และ "มาตรฐานสื่อดิจิทัล" 13 มิ.ย. 2559
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
     วันนี้ 139      
     เมื่อวานนี้ 437      
     เดือนนี้ 12,001      
     ปีนี้ 52,463      
     ทั้งหมด 689,500      
[