Search Library Resource
EPlogo Search Online Database:

Keyword Title Author


   ช่วงเปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 21.00 น.  
   (10 ส.ค. - 11 ต.ค. 58)   เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 18.00 น.  
   ช่วง 3 สัปดาห์ก่อนสอบและ   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 24.00 น.  
    สอบปลายภาค   เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 น. - 24.00 น.  
   ช่วงปิดภาคการศึกษา   จันทร์ - ศุกร์     เวลา 08.30 น. - 16.30 น.  
      เสาร์ - อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ  
 

 

 

Photo&VIDEO@WU
วีดิทัศน์และภาพนิ่งของ ม. วลัยลักษณ์

e-Tutor
สื่อการสอนออนไลน์

mLearning - Moodle
บทเรียนออนไลน์

Senior Project &
Thesis Corner

มุมโครงงานและ
วิทยานิพนธ์

Testing Data Warehouse
คลังข้อสอบเก่า
ออนไลน์
WU Stock Photo
คลังภาพมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
CLM Exhibition Online
นิทรรศการออนไลน์
Checkpoint SRE 100
คะแนนสะสมการออก
กำลังกายของนักศึกษา
มวล.

LIGORNET
ห้องสมุดเครือข่าย
สารสนเทศ นครศรีฯ

PULINET
ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

PULINET UNION
ยืม-คืนร่วมกันระหว่าง
ห้องสมุดสมาชิก

PULINET
วิชาการ ครั้งที่ 3
TSWG
คณะทำงานฝ่ายบริการ
สารนิเทศ
ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

คณะทำงานฝ่ายวารสาร
และเอกสาร

ห้องสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา

TCU
เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน (C9)

Moral Center Thailand
ศูนย์คุณธรรม
TKC
คลังความรู้และ
สื่อประสม


TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย

IRC 
บริการข้อมูลทาง
อีเมล์ฟรีจากศูนย์ข้อมูล 
สถานทูตสหรัฐประจำ
ประเทศไทย
(English)
TK Park
อุทยานเพื่อการเรียนรู้

  กิจกรรมแนะนำการใช้บริการห้องสมุดและฝึกอบรมสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรห้องสมุด  (อ่าน 25)
  กิจกรรมอบรมวิธีสืบค้นงานวิจัยและการใช้ eBook  (อ่าน 20)
  ขอความร่วมมือจากสำนักวิชากรอกแบบประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกรอกแบบความประสงค์ใน Google Form  (อ่าน 33)
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดอบรมภายใน เรื่อง "การบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อก้าวสู่เป็นห้องสมุดสีเขียว" วันพุธที่ 26 สิงหาคม   (อ่าน 37)
  อบรมเชิงปฏิบัติการ Happy Body สุขภาพเต็มร้อย ร้อยใจ มวล. เฟส 2 ตอน : เรียนรู้เทคนิค SKT สมาธิบำบัดขจัดโรคเรื้อรัง ไม่ต้องใช้ยา โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฏี-เตรียมชัยศรี  (อ่าน 39)
  วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 ศูนย์บรรณสารฯ ปิดบริการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  (อ่าน 54)
  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยืมหนังสือได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  (อ่าน 107)
  ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งวันเวลาให้บริการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 11 ตุลาคม 2558  (อ่าน 68)

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>

ดูทั้งหมด >>
คู่มือขั้นตอนตรวจสอบการยืม/ยืมต่อด้วยตนเอง/ค่าปรับ
แนะนำข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค PULINET (English)
การตั้งค่า Proxy Server สำหรับการเข้าสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด      ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนะนำบริการ birthday gift 
บริการตู้ล๊อคเกอร์
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการตะกร้ารถเข็นหนังสือ
อัตราค่าบริการ ค่าปรับ และค่าเสียหายการใช้บริการ
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
การทำบัตรสมาชิกสำหรับสมาชิกประเภทสมทบและบุคคลทั่วไป
     ศูนย์บรรณสารฯ 2555
ระเบียบการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ 54
แนะนำเครื่อง Self Check
คู่มือแนะนำบริการ CLM
คู่มือการใช้งานบริการ IRDS
 

 

  Presentation 
  แนะนำบริการยืม คืน
  ระหว่างห้องสมุด
  (PULINET)
  Presentation 
  ศูนย์บรรณสารและสื่อ
  การศึกษา
  Presentation ฝ่าย
  ผลิตและพัฒนาสื่อ
อบรมวิธีสืบค้นงานวิจัยและการใช้ eBook วันที่ 25 สิงหาคม 2558
ศบส.จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลและนำชมห้องสมุดให้แก่ นศพ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 8
Community Day by CLM
ศบส.จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลให้ นศพ.ชั้นปีที่ 2
Workshop : Art Supermodel & วลัยลักษณ์ Landscape 22-07-58
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
     วันนี้ 185      
     เมื่อวานนี้ 440      
     เดือนนี้ 625      
     ปีนี้ 201,357      
     ทั้งหมด 408,059      
[